Takstblad 2018

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 3. marts 2018: 
 
Medlemskontingent Kr. 
I - Senior - aktivt medlem over 25 år 900,- 
II - Junior - aktivt medlem under 25 år 600,- 
III - Støttemedlemmer 300,-  
   
Havneleje  Kr. 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad   125,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad  25,-  
Jolleplads ved bro 5 - < 550 cm totallængde 880,-  
Øvrige havnepladser - ved bro 1-4   2.200,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle 880,- 
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads) 1.000,-  
Indskud for fast havneplads 4.500,- 
   
Sommerpladsleje Kr.  
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller 363,-  
Slæbested for trailerbåde  440,-  
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested  880,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:    
   Første til tredje sommer 880,-  
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter),   
      skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS'   
      bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år.   
   
Vinterpladsleje  Kr. 
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva og Zoom joller  363,-  
Øvrige både på havnens område:  1.100,-  
Oprydning af vinterplads  500,-  
   
OpkrævningsgebyrKr.  
Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje. 100,- 
   
Diverse Kr. 
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur - "B" 400,-   se note 
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus - "C" 400,- se note
Klubstander, stof  100,-  
Klubstander, selvklæbende 5,-  
Klubemblem, metal  20,-  
Klubrondel, lille i stof  20,-  
Klubrondel, stor selvklæbende  20,-  
Leje af juniorjolle (fra 2. år) 1.000,-  
  
Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.

For betaling af en ydelse: kontakt kassereren på hsskasserer@gmail.com, så sender han en regning.


 
Opkrævningsterminer (tilføjet januar 2020):

1. marts
  • Medlemskab
1. maj
  • Sommer- og vinterleje for sejlbåde, motorbåde, trailerbåde og joller/kajakker/kanoer.
    • Opkrævning for havnepladser sker på baggrund af tildeling af pladser.
    • For både uden havneplads opkræves vinter- og sommerleje, med mindre man har givet kassereren besked inden opkrævning.
    • Vinterleje kan refunderes i september efter henvendelse til kassereren.
1. oktober
  • Leje af juniorbåde
  • Adgang til vinterbadning og sauna i vintersæsonen