Takstblad 2016
Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 5. marts 2016: 
 
MedlemskontingentKr. 
I - Senior - aktivt medlem over 25 år900,- 
II - Junior - aktivt medlem under 25 år600,- 
III - Støttemedlemmer300,-  
   
Havneleje Kr. 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad  100,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad 30,-  
Jolleplads ved bro 5 - < 550 cm totallængde880,- 
Øvrige havnepladser - ved bro 1-4  2.200,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle880,- 
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads)1.000,-  
Indskud for fast havneplads 4.500,- 
   
SommerpladslejeKr.  
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller363,-  
Slæbested for trailerbåde 440,-  
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested 880,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:   
   Første til tredje sommer880,-  
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter),  
      skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS'  
      bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år.  
   
Vinterpladsleje Kr. 
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva og Zoom joller 363,-  
Øvrige både på havnens område: 1.100,-  
Oprydning af vinterplads 500,-  
   
OpkrævningsgebyrKr.  
Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje. 100,- 
   
DiverseKr. 
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur - "B"400,-   se note 
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus - "C" 400,- se note
Klubstander, stof 100,-  
Klubstander, selvklæbende5,-  
Klubemblem, metal 20,-  
Klubrondel, lille i stof 20,-  
Klubrondel, stor selvklæbende 20,-  
Leje af juniorjolle (fra 2. år) 1.000,-  
  
Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.