Takstblad 2015

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 7. marts 2015: 
 
MEDLEMSKONTINGENT KONTINGENT
I - Senior - aktivt medlem over 25 år
900,-
II - Junior - aktivt medlem under 25 år 600,-
III - Støttemedlemmer 300,- 
Rykkergebyr 50,-
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes  30,- 
   
HAVNELEJE INDSKUDAFGIFT
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad   100,-
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad  20,- 
>A<  Jolleplads ved bro  800,-
>B<  Havneplads op til 190 cm bredde4.500,-1.600,-
>C<  Havneplads op til 299 cm bredde 4.500,-2.000,- 
>D<  Havneplads fra 300 cm bredde4.500,- 2.500,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og  
sommerplads til svajerjolle
 800,-
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af havneplads)1.000,-  
   
SOMMERPLADSLEJE AFGIFT 
Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller  
Øvrige joller < 500 cm 330,- 
Slæbested for trailerbåde  400,- 
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested  800,-
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:   
   Første til tredje sommer 800,- 
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer  
      og derefter), skal der hvert år søges dispensation    
      ved skriftlig henvendelse til HSS' bestyrelse, senest  
      1. marts det pågældende år  
   
VINTERPLADSLEJE  AFGIFT
Joller < 500 cm, undtagen Optimst, Feva og Zoom joller  330,- 
Øvrige både på havnens område:   
   Bådstørrelse svarende til havneplads >B<  800,- 
   Bådstørrelse svarende til havneplads >C<  1000,- 
   Bådstørrelse svarende til havneplads >D< 1250,- 
   Oprydning af vinterplads  400,- 
   
DIVERSE STK.
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur  Se note200,-
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus  Se note300,-
Klubstander, stof  100,- 
Klubstander, selvklæbende 5,- 
Klubemblem, metal  20,- 
Klubrondel, lille i stof  20,- 
Klubrondel, stor selvklæbende  20,- 
  
Priser for nøgler er for systemnøgler, der udleveres fra marts 2015. 
Halvdelen af beløbet refunderes ved aflevering af nøglen, hvis du en dag skulle melde dig ud af sejlklubben.