Takstblad 2012

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 25. februar 2012:
  
MEDLEMSKONTINGENTINDSKUD KONTINGENT
I - Senior - aktivt medlem over 25 år250,-800,-
II - Junior - aktivt medlem under 25 500,-
III - Gastemedlemmer250,- 300,-
Rykkergebyr 50,-
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes 30,-
HAVNELEJE INDSKUDAFGIFT
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad 100,-
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad 20,-
>A< Jolleplads ved bro 600,-
>B< Havneplads op til 190 cm bredde4.500,-1.500,-
>C< Havneplads op til 299 cm bredde 4.500,-2.000,-
>D< Havneplads fra 300 cm bredde4.500,- 2.500,-
Leje af svajklods, til og med bøjen, og
sommerplads til svajerjolle
500,-
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af havneplads)1.000,-
SOMMERPLADSLEJE AFGIFT
Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller
Øvrige joller 250,-
Slæbested for trailerbåde 300,-
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested 750,-
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:
Første til tredje sommer 750,-
Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer
og derefter), skal der hvert år søges dispensation
ved skriftlig henvendelse til HSS' bestyrelse, senest
1. marts det pågældende år
VINTERPLADSLEJE AFGIFT
Joller < 420 cm, undtagen Optimst, Feva og Zoom joller 250,-
Øvrige både på havnens område:
Bådstørrelse svarende til havneplads >B< 600,-
Bådstørrelse svarende til havneplads >C< 750,-
Bådstørrelse svarende til havneplads >D< 950,-
Oprydning af vinterplads 300,-
DIVERSE STK.
Nøgle til klubhuset, samt nøgle til slæbestedet 50,-
Klubstander, stof 50,-
Klubstander, selvklæbende 5,-
Klubemblem, metal 20,-
Klubrondel, lille i stof 20,-
Klubrondel, stor selvklæbende 20,-