Takstblad 2011

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 5. marts 2011: 
 
MEDLEMSKONTINGENT INDSKUD  KONTINGENT
I - Senior - aktivt medlem over 25 år 250,- 800,-
II - Junior - aktivt medlem under 25   500,-
III - Gastemedlemmer 250,-  300,- 
Rykkergebyr   50,-
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes    30,- 
HAVNELEJE  INDSKUD AFGIFT
Gæstehavneleje (første døgn gratis)    100,-
>A<  Jolleplads ved bro    600,-
>B<  Havneplads op til 190 cm bredde 4.500,- 1.500,-
>C<  Havneplads op til 299 cm bredde  4.500,- 2.000,- 
>D<  Havneplads fra 300 cm bredde 4.500,-  2.500,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og  
sommerplads til svajerjolle
  500,-
SOMMERPLADSLEJE   AFGIFT 
Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller    
Joller < 420 cm længde   250,- 
Slæbested for trailerbåde    300,- 
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested    750,-
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:     
   Første sommer som ½ havneafgift for bådstørrelsen    750-1250,- 
   Anden sommer som havneafgift for bådstørrelsen   1.500-2.500,- 
   Følgende somre som 1½ havneafgift for bådstørrelsen    2.250-3.750,- 
VINTERPLADSLEJE    AFGIFT
Joller < 420 cm, undtagen Optimst, Feva og Zoom joller    250,- 
Øvrige både på havnens område:     
   Bådstørrelse svarende til havneplads >B<    600,- 
   Bådstørrelse svarende til havneplads >C<    750,- 
   Bådstørrelse svarende til havneplads >D<   950,- 
   Oprydning af vinterplads    300,- 
DIVERSE   STK.
Nøgle til klubhuset, samt nøgle til slæbestedet   40,-
Klubstander, stof    55,- 
Klubstander, selvklæbende   5,- 
Klubemblem, metal    20,- 
Klubrondel, lille i stof    20,- 
Klubrondel, stor selvklæbende    20,-