Takstblad for Herslev Strand Sejlklub

Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, tirsdag 25. februar 2020: 
 
Medlemskontingent Kr. 
I - Senior - aktivt medlem over 25 år 909,- 
II - Junior - aktivt medlem under 25 år 606,- 
III - Støttemedlemmer 303,-  
   
Havneleje  Kr. 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad   125,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad  25,-  
Jolleplads ved bro 5 - < 550 cm totallængde 888,-  
Øvrige havnepladser - ved bro 1-4   2.220,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle 888,- 
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads) 1.000,-  
Indskud for fast havneplads 6.500,- 
   
Sommerpladsleje Kr.  
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller 367,-  
Slæbested for trailerbåde  444,-  
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested  888,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:    
   Første til tredje sommer 888,-  
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter),   
      skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS'   
      bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år.   
   
Vinterpladsleje  Kr. 
Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva og Zoom joller  367,-  
Øvrige både på havnens område:  1.110,-  
Oprydning af vinterplads  505,-  
   
OpkrævningsgebyrKr.  
Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje. 100,- 
   
Aktiviteter Kr. 
Sejlerskole 1.000,-  
Leje af juniorjolle (fra 2. år)1.009,- 
Vinterbadning, sauna og bad  300,-  
   
Diverse Kr. 
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur - "B" 400,-   se note 
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus - "C" 400,- se note
Klubstander, stof  100,-  
Klubstander, selvklæbende 5,-  
Klubemblem, metal  20,-  
Klubrondel, lille i stof  20,-  
Klubrondel, stor selvklæbende  20,-  
  
Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.

For betaling af en ydelse: kontakt kassereren på hsskasserer@gmail.com, så sender han en regning.


 
Opkrævningsterminer:

1. marts
  • Medlemskab
1. maj
  • Sommer- og vinterleje for sejlbåde, motorbåde, trailerbåde og joller/kajakker/kanoer.
    • Opkrævning for havnepladser sker på baggrund af tildeling af pladser.
    • For både uden havneplads opkræves vinter- og sommerleje, med mindre man har givet kassereren besked inden opkrævning.
    • Vinterleje kan refunderes i september efter henvendelse til kassereren.
1. oktober
  • Leje af juniorbåde
  • Adgang til vinterbadning og sauna i vintersæsonen
Undersider (7): 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2018