HSS' stiftelse, 29. maj 1969

29. maj 1969 blev Herslev Strand Sejklub startet af de seks fremmødte ved den stiftende generalforsamling på Trællerupskolen.  
 
Flemming Kirk og Gitte Johansen
ved bygning af optimistjoller i 1970

Sognerådsformand Poul Brøndsted døber vores
første hjemmebyggede Optimistjoller i 1971
 
Ole Jacobsen fra Roskilde Sejlklub var med som konsulent, der skulle sørge for at alt gik rigtigt til, og også fungerede som dirigent på generalforsamlingen.  
 
Klubbens stiftere var Flemming Kirk Jensen, Johannes Nørgaard, Finn Hansen, Jørgen Vedel, Svend Marum og Kurt Olsen. Seks medlemmer var ikke tilstrækkeligt til at besætte alle poster, så den første, der meldte sig ind efter den stiftende generalforsamling var mere eller mindre tvunget til posten som 2. revisor.