Hvad er nyt i DH 2011 ?

Dansk Handicap (DH) er revideret og inden længe lanceres DH2011 med flere spændende ændringer og tilføjelser. Tre vindstyrkeområder er blandt andet tilføjet til sømiletiderne. Herunder findes Bådmagasinets bearbejdning af DS' pressemeddelelse, "Hvad er nyt i DH2011?", der er noget mere overskuelig, end DS' mere tekniske udredning.

Den seneste revision af Dansk Handicap skete op til sæsonen 2009. Nu har Dansk Sejlunion, med en gruppe af frivillige eksperter, revideret handikapreglen der bruges primært bruges ved danske kapsejladser. DH2011 byder på flere spændende ændringer.

”DH2011 bliver mere retvisende og vil give langt bedre kapsejlads. Men arrangørerne skal være mere skarpe med valget af sømiletider for at de matcher de egentlige forhold,” fortæller Flemming Nielsen fra Dansk Sejlunion til Bådmagasinet.

Nedenstående er nogle af de mest væsentlige ændringer i DH2011 skitseret i grove træk.

Sammenlagt 6 sømiletider
Sømiletiden, TA, i den gamle udgave af DH forsvinder. TA var gennemsnittet af en trekant og cirkel bane og erstattes nu af en ren cirkel bane (TACI). Op-ned banen (TAUD) bevares i DH2011. Hertil tilføjes tre vindstyrkeområder til beregningerne; let, mellem og hård.

Den lette vindstyrke er fra 5 m/sek. og under. Mellem vindstyrken er fra 4-8 m/sek. mens hård vindstyrke er fra 7 m/sek. og over.

Ny gennemsnitsberegning
Som noget nyt i DH2011 introduceres GPH (General Purpose Handicap), der på en cirkelbane tager et vægtet gennemsnit af vindområderne. GPH kan for eksempel bruges ved distancesejladser, hvor der er mindre variation i vind- og strømstyrken. Her er det ”tid på distance” der regnes efter.

LYS erstattes
TTC (Time Correction Coefficient) erstatter LYS, der ikke fungerede særlig godt og var et kæmpe arbejde at opdatere. TTC er en beregning ud fra DH på en cirkel bane, hvor et gennemsnit af vindstyrken vægtes, og er god at bruge ved større variation i vind- og strømstyrken. Her er det ”tid på tid” der regnes efter.

Afdrift med i DH2011
En anden ny ting er, at DH2011 regner på bådens afdrift hvilket også giver mere præcision i reglen.

Samtidig vil bedømmelsen af kølens tyngdepunkt gå tilbage til en visuel vurdering. Det gør vurderingen mere enkel, og samtidig bliver det nemmere, at vurdere om tyngdepunktet er normalt, lavt eller med bulb.

Gavner bovsprydsbåde
En ny beregning for flyvesejl monteret på bådens centerlinje gavner både med bovspryd og giver et mere sandt billede. Det har ikke været muligt at inkludere beregninger på flyvesejl som Code Zero og Code One i DH2011 endnu.
 

 
Fakta om DH2011
Sømiletiderne, TA, angives i sekunder/sømil med én decimal og udtrykker bådens fart (farten i knob = 3600/TA) på en cirkel og op-ned bane i vindstyrkeområderne ’let’, ’mellem’ og ’hård’.

Cirkel bane
(med ca. 20% kryds, 20% foran for tværs, 20% halvvind, 30% agten for tværs og 10% læns)
TACIL Sømiletid på en cirkelbane i ’lette’ vindstyrker fra 5 m/s og under.
TACIM Sømiletid på en cirkelbane i ’mellem’ vindstyrker mellem 4 og 8 m/s.
TACIH Sømiletid på en cirkelbane i ’hårde’ vindstyrker fra 7 m/s og over.

Op-ned bane
(med 50% kryds og 50% læns)
TAUDL Sømiletid på en op-ned bane i ’lette’ vindstyrker fra 5 m/s og under.
TAUDM Sømiletid på en op-ned bane i ’mellem’ vindstyrker mellem 4 og 8 m/s.
TAUDH Sømiletid på en op-ned bane i ’hårde’ vindstyrker fra 7 m/s og over.

DH 2011 bliver som DH2009 en åbn model, hvilket betyder at alle gratis kan se netop deres beregninger og konsekvenser ved ændringer. Samme muligheder har man ikke under handicapreglerne IRC og ORC.

I praksis Sejles der kapsejlads under TA skal dommerbåden inden starten vise hvilket vindstyrkeområde resultatet beregnes efter. Sejles der i let vind på op-ned bane vises ”TAUDL” eller blot ”L”.