Kredsmøde 2/2-20

indsendt 10. jan. 2020 22.20 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 10. jan. 2020 22.24 ]
Til alle klubformænd og juniorledere samt øvrige interesserede i Isefjordskredsen.
 
Sidste år besluttede vi i Isefjordskredsen at vores samarbejdet fremadrettet skulle have det grundfundament, at vi mødes første søndag i februar måned for at vidensdele og koordinere sejlklubberne imellem.
 
Dette har vi i Isefjordskredsen valgt at kombinere med den invitation til dialog møde om kredsenes fremtid, som Leon Träger fra DS allerede tidligere har udsendt til alle formænd, og som vi håber at rigtigt mange vil tilmelde sig:
Søndag 2. februar Kl. 13:00 – 15:00:
 
 
Vi har nok taget DS mødets indhold lidt på forkant i de sidste par år, da vi jo har formuleret et simpelt basis koncept for vort fremtidige samarbejde, men da dette møde kan biddrage med nye vinkler og samtidigt er åbent for en bredere gruppe af klubber giver det i vores optik rigtig god mening at kombinere møderne.
 
Derfor vil vi i forlængelse af DS mødet fra 15 - 17 fortsætte med den oprindelige rammesætning, men evt. også med en åben invitation til at evt. gæster uden for kredsen kan deltage såfremt de har lyst.
 
Søndag 2. februar Kl. 15:00 – 17:00:
 
Programmet / dagsordenen for denne del af mødet ser vi således:
 
15.00 - 15.20 Fællesmøde for alle
15.20 - 16.40 Møde i Ungdomsledergruppen, vidensdeling og koordinering
15.20 - 16.40 Møde i Formandsgruppen, vidensdeling og koordinering
15.20 - 16.40 Møde i Kapsejladsgruppen (evt. kombineret med formandsgruppen), vidensdeling og koordinering
16.40 - 17.00 Fælles opsummering
17.00 Stafetten gives videre til næste års møde, farvel og på gensyn på vandet til sommer.

Vi sørger for kaffe og lidt forplejning og ønsker bl.a. derfor din tilmelding: