Orø Rundt 17/8-19

indsendt 25. maj 2019 21.23 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 25. maj 2019 21.26 af Lars Plejdrup ]

Holbæk Sejlklub - Orø Rundt
Holbæk Sejlklub inviterer til ca. 22 sømil distancekapsejlads rundt om Orø, lørdag 17. august. 
 
Der sejles efter World Sailing’s, regler for sejlads 2017-2020, med Skandinavisk Sejlerforbund og DS-forskrifter, samt udleverede sejladsbestemmelser. Reklamekategori C. 

Morgenmad  Kaffe/te med rundstykker fra kl. 08:00.
Start  Start kl. 10:00. Varselsskud kl. 09:55 NV for Holbæk Marina, ved Myggen.
Tidsbegrænsning 5 - 8 timer efter start, sejlads kan skydes af 30 min. efter næstsidste båd er taget i mål. Meddeles ved opslag og på skippermøde.
Program Afhentning af sejladsprogram og deltagerliste i klubhuset den 18.august mellem kl. 08:30 og 09:00.
Præmier Der er præmier for hver 3. betalende båd i hvert løb.

Præmieoverrækkelse finder sted efter endt sejlads ved SH´s klubhus.
Forplejning Salg af de berømte grillpølser med øl-vand-kaffe-the, efter endt sejlads.
Startgebyr Indsæt kr. 200,00 på reg. nr. 0520, konto nr. 0000574886.

Husk sejlnummer og navn i tekstfelt

Betaling senest den 13. august, ellers skal kvittering vises.
Tilmelding Senest mandag den 12. august 2019.

Der kan ikke eftertilmeldes, og der startes kun ved minimum 15 tilmeldte både.