Forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎Generelt‎ > ‎

Generalforsamling 8/3-14

indsendt 17. feb. 2014 09.27 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 17. feb. 2014 13.16 ]
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 8. marts 2014 kl. 15:00, kan sammen med regnskab for 2013, budget for 2014 og bestyrelsens beretning for 2013 downloades i 'printervenlige' versioner her... 
 
Bestyrelsens beretning for 2013:
Medlemstallet
Ved årsskiftet var vi ialt 360 medlemmer.
  
Dansk Sejlunion og Isefjordkredsen
Der er afholdt møde hvor cruisingsejlads blev drøftet. Potentialet i cruisingklassen er meget stort, og da kapsejlerne er i tilbagegang ved stævner, kan cruisingsejlerne bidrage med en kærkommen saltvandsindsprøjtning ved nogle af stævnerne. Lars P var initiativtager til denne temaaften.
  
Blåt flag
Vi har haft blåt flag i 2013 på havnen takket været Tove og Jørgens engagerede indsats.
  
Lejre Kommune
Der er sendt aflæsning på vand, samt indberettet oppumpet forbrug fra vores egen brønd. Borgmester Mette Touborg viste sig i årets løb at være en særdeles aktiv supporter for Claus og Frederik, bl.a. ved VM for H-både.
  
Samarbejde med andre klubber
HSS har afholdt NM for OK-joller til stor tilfredshed blandt vore gæster, og med stort udbytte for sammenholdet i vores sejlklub. Tak til alle, der gav en hånd!
SRPI fungerer godt klubberne imellem. 112 både deltog i 15 løb; heraf fuldførte 59 besætninger i sejlervejr, som til tider var lidt for friskt.
Furesøklubben er glade for deres sommerlejr hos os, og HSS' juniorer har stor glæde af Furesølejren.
  
Havneudvalget
Der er foretaget oprensning af sejlrenden ved havnen, og der er foretaget en del oprydning på havnen især i forbindelse med stormen Bodil.
Det var flot, at tyve medlemmer mødte op med kort varsel, for at samle tang, søgræs og drivtømmer fra den halve fjord, efter Bodil's hærgen.
En særlig tak til Dan Poulsen for at få etableret faciliteter for kajakker - Dan knokler på, og er allerede igang med at fordoble kapaciteten.
  
Svajerudvalget
P-ringene har vist sig at være en god løsning. Der har dog kun været en svajer til at benytte dem
  
Lånecykler
Det tilstræbes at der er mindst fire cykler til fri afbenyttelse for vore gæster. Tak til Hein for at tage sig af cyklerne.
 
Årets HSS-sejler
Vil modtage pokalen på generalforsamlingen.
   
Klubhuset
Har fået en opfriskning med maling, og der er planlagt flere forbedringer i det kommende år.

Vagtordning
På hjemmesiden kan man se hvornår man har havnevagt. Opbakningen har ikke været tilfredsstillende. Medlemmer, der tager deres tørn begunstiges fremover - herudover fortsætter vagtordningen uændret.
 
Hjemmesiden
Har siden april 2012 haft over 20.000 besøg - i årets løb over 30 per dag. Desuden er der ved at komme gang i FaceBook-gruppen Herslev Strand Sejlklub. Her er det let at dele informationer, billeder mv. - på sigt vil nogle af bidragene blive bragt på hjemmesiden, så medlemmer, der ikke benytter FaceBook også kan få glæde af dem.
 
Sejlerskolen
Det er et godt aktiv for nye sejlere, takket være de frivillige instruktører og bådejere.
  
Festudvalget
Har haft et par store opgaver: Ved NM for OK-joller med 130 spisende samt Sydfjordsstævnet med 120 spisende gæster. Især var det fantastisk, at kunne samle fire gange så mange glade gæster ved Sydfjordsstævnet, som året før.
  
Kapsejladsudvalget
Har afviklet singlehand samt onsdagssejladser med deltagelse af OK-joller. Udvalget medvirkede også ved NM for OK-joller med 72 deltagere samt Sydfjordsstævnet, hvor der om søndagen var uddeling af præmier fra SRPI med stort fremmøde.
  
Juniorafdelingen
Der trænes tirsdag og torsdag med stor opbakning fra forældrene. Der blev afviklet stævne ved Sydfjordsstævnet om søndagen. Der er brug for nye joller samt en yngling. Thomas har arrangeret duelighedskursus for juniorerne og deres forældre i vinterens løb - et meget prisværdigt initiativ, som uden tvivl bidrager til fastholdelse af vore unge sejlere.
  
Sejlerlejr 29/6 til 4/7 2013
 
OK-joller
HSS har haft stor tilgang af OK-sejlere i årets løb; i øjeblikket er der 28 joller i klubben, det er et stort aktiv for klubben. Faktisk har vi Danmarks største flåde af OK-joller samlet i Herslev!
Selvom det ikke var planen, gav OK-NM et mindre økonomisk overskud - stor tak til alle medlemmer, som hjalp til, og til sponsorerne!
 
Turudvalget
Afviklede den traditonelle tur Ringøen Rundt med god deltagelse. Tak til Bent for at påtage sig arrangementet igen.
  
Husk
Alle både på havnens område skal være i sødygtig stand , ansvarsforsikret, have navn og medlemsnr. samt hjemhavn synligt på båden, det gælder også trailer både samt joller.
Bådstativer skal sættes til side efter sidste søsætning og pladsen rengøres. Stiger skal være fastlåst. Mastekranen må ikke anvendes til personløft. Sejladsbestemmelserne for Roskilde Fjord skal overholdes jævnfør opslag.
 
Tak!
Bestyrelsen slutter beretningen med at takke alle, der har ydet en indsats for sejlklubben og havnen i årets løb, og tak til afgående udvalgsmedlemmer og velkommen til nye.
 
Bestyrelsen ønsker alle en god generalforsamling.
 
Med venlig hilsen, Bestyrelsen