Målebreve - tørre tal

271 sejlklubber er medlem af Dansk Sejlunion. 29. november 2013 findes 2.351 gyldige kapsejladslicenser (DH-målebreve og klassebeviser) for kølbåde. I gennemsnit er der således under 10 kapsejlende kølbåde pr. sejlklub.
 
I Herslev Strand Sejlklub er der 22 gyldige målebreve - 2 af dem er klubbens Ynglinge. Det lave antal er ikke unikt - herunder findes en aktuel opgørelse over målebreve for kølbåde i Isefjordkredsen. 241 både af 714 registrerede har gyldig kapsejladslicens:
Gyldige Sejlklub Ikke gyldige
2 Bramsnæs Sejlklub 10
11 Frederikssund Sejlklub 42
9 Frederiksværk Sejlklub 31
9 Havnsø Sejlklub 8
22 Herslev Strand Sejlklub 40
1 Holbæk Bådelaug 0
43 Holbæk Sejlklub 77
3 Hundested Motor & Sejlklub 2
3 Hørby Bådelaug 8
15 Jyllinge Sejlklub 42
11 Jægerspris Sejlklub 31
32 Kalundborg Sejlklub 36
8 Nykøbing Sjælland Sejlklub 19
4 Orø Bådelaug 11
31 Roskilde Sejlklub 44
0 Rørvig Sejlklub 3
24 Sejlklubben Lynæs 39
0 Sejlklubben Nord Jyllinge 3
0 Skuldelev Bådelaug 2
13 Veddelev Strands Bådelaug 25
Sydfjordsstævne 2013
 
Impala 36 - Smilla