Forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎Generelt‎ > ‎

Generalforsamling 2013

indsendt 8. feb. 2013 12.11 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 8. feb. 2013 12.34 ]
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 2. marts 2013 kl. 15:00, kan sammen med regnskab for 2012, budget for 2013 og bestyrelsens beretning for 2012 downloades i 'printervenlige' versioner her... 
 
Bestyrelsens beretning for 2012:
Medlemstallet
Ved årsskiftet pr. 31/12-2012 var vi i alt 360 medlemmer. Der har været en del udmeldelser, og nye er kommet til blandt andet en del OK jolle sejlere. Der vil ikke blive afholdt informationsmøde for nye medlemmer, idet der ved annoncerede møder i 2012 kun kom 1 medlem.

Dansk Sejlunion
Nærmere information fra årsrapport fremsættes ved generalforsamlingen.

Isefjordkredsen
Der er afholdt møder vedr. nyt regnskabssystem m.m. SRPI er overgået til kredsen, men stadig med Lars Plejdrup som tovholder. Det er blevet lettere at gøre sig gældende i kredsmesterskabet, hvori SRPI og Sydfjordsstævnet indgår. Desuden arrangeres, som noget nyt, et finalestævne i Lynæs til september. 

Blå flag
Også i 2012 har vi haft blå flag på havnen vi takker Tove Binzer for indsatsen. Der blev arrangeret aktiviteter med ringe tilslutning.

Lejre Kommune
Vi har afmeldt renovationsordningen, og har lavet aftale med Roskilde Renovation som fungerer uden problemer.
Der er sendt aflæsning på vand fra Herslev, samt indberettet oppumpet forbrug fra vores egen brønd.

Samarbejde med andre klubber
SRPI fungerer godt klubberne imellem. Furesøklubben er glade for deres sommerlejr.
HSS har afholdt åbent klubmesterskab for OK-joller til stor tilfredshed.

Havneudvalget
Har i løbet af året foretaget en del oprydning på havneområdet og i masteskur. Der er opsat rulleporte ved masterummet, som er en stor forbedring. Der er lagt "SF-sten" ved slæbestedet til gavn for vores mange trailerbåde.

Svajerudvalget
Det fungerer godt med P-ringe. Anvisninger om brug skal overholdes.
Lånecykler
Det har ikke fungeret så godt, men fremover skal vi have cykler klar til vore gæstesejlere, en ansvarlig efterlyses. 

Årets HSS-sejler
Vil modtage pokalen på generalforsamlingen

Klubhuset
Der var sket vandskade i køkkenet, og det blev besluttet at renovere hele køkkenet, så vi idag har nyt køkken med isolerede vægge og nyt gulv samt belysning.
Vagt stuen har også gennemgået en renovering med nyt vindue nyt tv og skabe m.m.
Stor tak til alle dem der har medvirket.
Klubhuset kan lånes i tidsrummet 1. oktober til 30. april ifølge vilkårene oplyst på hjemmesiden. I perioden er klubhuset reserveret til eventuelle klubarrangementer den sidste fredag i hver måned. 

Vagtordning
Fortsætter uændret på grund af den præventive virkning. På hjemmesiden kan man se, hvornår man har vagt.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er klubbens ansigt udadtil samt et godt aktiv for klubben, hvor information om nyheder, bestyrelsesreferater og aktiviteter i klubben kan ses. Hjemmesiden har omkring 30 'unikke besøg' per dag.

Sejlerskolen
Det er et tilbud til alle, der vil lære at sejle. Det fungerer godt takket være de frivillige instruktører og bådejere.

Festudvalget
Der har ikke været de store opgaver, idet sommerfesten blev aflyst på grund af for ringe tilslutning.
Udvalget mangler hjælpere til den kommende sæson, bl.a. til sommerfesten 24. august.

Kapsejladsudvalget
Der er god tilslutning til singlehand samt onsdagsejladserne, nu med OK-jolle felt.
Sydfjordsstævnet blev afviklet med rimeligt antal deltagere, som blev afsluttet med god mad og 
hyggeligt samvær om aftenen. Dagen efter var der uddeling af præmier fra SRPI med stort fremmøde af deltagere.

Juniorafdelingen
Der er træning både tirsdag og torsdag med stor opbakning fra forældre som hjælpere.
Der er brug for nye bådtyper til alle aldersgrupper, 1 yngling samt div. joller er indkøbt.

Turudvalget
Udvalget mangler besætning - frivillige søges. Kristi Himmelfartsdag sejles Ringøen Rundt som familie-hygge-sejlads med afgang fra Herslev kl. 10:00. 

Kulturudvalg
I april blev der afholdt foredrag, natur-tur og koncert med harmoniorkester. Kulturudvalget finder sikkert på noget i løbet af året; Kapsejladsudvalget indbyder til to spændende arrangementer i februar og marts. 

Husk så...
Alle både på havnens område skal være i sødygtig stand, ansvarsforsikret, have navn og medlemsnr. synligt. Det gælder også trailerbåde.
Bådstativer skal fjernes efter sidste søsætning og pladsen rengøres og opryddes.
Stiger skal være fastlåst.
Mastekranen må ikke anvendes til personløft.
Sejladsbestemmelserne for Roskilde Fjord skal overholdes jævnfør opslag.

Tak!
Bestyrelsen slutter beretningen med at sige tak til alle, der gør et stort arbejde i de forskellige udvalg, samt alle dem der møder op ,når der er brug for hjælp til vedligeholdelse af vores havn, klubhus og havnens område til stor glæde for os alle.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer for indsatsen og velkommen til nye.

Bestyrelsen ønsker alle en god generalforsamling.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Ole K. Hansen
Byvejen 5, Osted
4320 Lejre