Forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎Generelt‎ > ‎

Generalforsamling 2012

indsendt 9. feb. 2012 07.54 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 9. feb. 2012 13.47 ]
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag 25. februar, kl. 15:00 i klubhuset.
 
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter § 16.
 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Binzer
 2. Bestyrelsens beretning for året der er gået og planer for det kommende år.
     - Se den trykte og foreløbige beretning, som vil blive supleret mundtligt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for 2012.
 4. Fastsættelse af kontingenter og havnelejer, foreslås uændret.
 5. Valg af bestyrelse i henhold til § 10.
     - Formand Ole Hansen er på valg, villig til genvalg.
     - Jimmy Olsen på valg , ønsker ikke genvalg - Bestyrelsen foreslår Christian Thomsen.
     - Peter Estrup Nielsen er ikke på valg, men ønsker en afløser
     - Øvrige bestyrelse består af Knud Bjerrum, kasserer, Thomas Kvist, næstformand.
 6. Valg af formænd til faste udvalg.
     - Havneudvalg: Gert Feld ønsker en afløser, bestyrelsen foreslår Henrik Jensen
     -
  Husudvalget mangler formand, bestyrelsen foreslår Flemming Kirk, som også er vandmester
     -
  Festudvalget: Signe Hansen meldte fra sidste år, her mangler vi både formand og medlemmer.
 7. Valg af to revisorer
     - Gunnar Aldrich og Ole Stampe Foreslås genvalgt, samt Stig Thomsen som revisorsupleant
 8. Indkomne Forslag:
     - Bestyrelsens forslag til at undgå ødebåde i havnen.
     -
  Havnefoged Mejnerts forslag til principper for tildeling af havnepladser.
 9. Eventuelt:
     -
  Kåring af årets HSS sejler.
     -
  Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til følgende:773 Pelle Thygesen, 780 J.E.Lund, 783 Bent Sørensen, 786 Claus Eriksen,
       788 Lars Borup, 790 Bent E. Petersen, 794 Jan Hansen, 799 Helene Rand Wolff.
     -
  Evt. oprettelse af et C-hold, nærmere herom fra formanden.
     - Opfyldning af kriterier for medlemsskab af klubben, nærmere herom fra formanden.

OBS! Der er ikke spisning efter generalforsamlingen, vi har p.t. ikke noget festudvalg til at varetage opgaven.

På bestyrelsens vegne

Ole Hansen
 
Indkaldelsen, bestyrelsens beretning, indkomne forslag, regnskaber og lidt klubnyt kan downloades nederst på denne side.
De findes tillige under menupunktet Referater mv.