Indmeldelse i Herslev Strand Sejlklub (UNDER UDARBEJDELSE)

Herunder kan du ansøge om medlemsskab i Herslev Strand Sejlklub. Læs nøje vilkårene for medlemskabet, inden du melder dig ind. Når du har valgt medlemskategori (Senior, Junior eller Støttemedlem), skal du udfylde navn, adresse, kontaktoplysninger og fødselsdato. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen til fællesskabet i Herslev Strand Sejlklub. Vi håber at du vil få mange gode dage på fjorden, og gode bekendtskaber. Vi vil opfordre til at du sætter dig ind i klubbens aktiviteter, regler, og klubkammeraternes forventning om din deltagelse i frivilligt arbejde efter bedste evne. På den måde er du sikker på at få det maksimale ud af dit medlemsskab. 
   

Der er 2 grupper af medlemskaber 

Aktive medlemmer: 
  • Senior - over 25 år – Gruppe I (900 Kr/år) 
  • Junior - under 25 -Gruppe II (600 kr/år) 
Støttemedlemmer: 
  • Støttemedlem – Gruppe III (300 kr/år)
    Støttemedlemmer kan (ligesom aktive medlemmer) tilkøbe adgang til sauna i vinterhalvåret. 

Medlemskategori I II III
Medlemskab giver mulighed for Senior Junior Støtte-medlem
Sejlerskole, juniorsejlads, kapsejlads og andre klubaktiviteter Ja Ja Nej
Fester, foredrag og andre kulturelle og sociale arrangementer Ja Ja Ja
Opbevaring af båd; f.eks. havne-, svaj- eller jolleplads Tilkøb Tilkøb Nej
Gast / gæst på andres både Ja Ja Ja
Adgang til klubhus og baderum Ja Ja Ja
Adgang til slæbested Tilkøb Tilkøb Nej
Adgang via bom Ja Ja Ja
Adgang til sauna i vinterhalvåret Tilkøb Tilkøb Tilkøb
Nøgle til klubhus, mastekran og masterum Tilkøb Tilkøb Nej
Nøgle til klubhus og slæbested Tilkøb Tilkøb Nej
Lån af klubbåde, f.eks. juniorjoller Tilkøb Tilkøb Nej
Lån af klubhus til private fester Tilkøb Tilkøb Nej
Stemmeret på generalforsamling Ja Ja Nej

Takster
Du kan se hvad havneydelserne koster på klubbens hjemmeside under 'Takstblad'

Involvering
Den bedste måde at lære klubbens medlemmer at kende er, at involvere sig i klublivet – ved at deltage i klubbens mange aktiviteter. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte det relevante udvalg, havnefogederne eller bestyrelsen (se hjemmesiden).

100% frivilligt arbejde
HSS adskiller sig fra de fleste sejlklubber ved både at være sejlklub og havneselskab. HSS drives af frivilligt, ulønnet arbejde, og det er en selvfølge at alle medlemmer - efter bedste evne - hjælper fællesskabet med stort og småt. Sejlklubben er afhængig af, at medlemmerne engagerer sig i udvalgene, og giver en hånd når større eller mindre opgaver trænger sig på.

Den særlige HSS-stemning
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et særligt fællesskab. I HSS har der en særlig stemning, hvor vi hjælper hinanden, er inkluderende og hygger os sammen. Mange har fået tætte kammeratskaber i tidens løb i klubben.

Havneplads
Har du en båd, som du gerne vil have havneplads til, kan du skrive dig på venteliste.

For større både, kan ventetiden være fem-syv år. Sædvanligvis får man en låne- eller sæsonplads på mindre end den halve tid; præcis hvor længe afhænger af bådstørrelsen. Det koster 1.000 kr at komme på venteliste. Beløbet bliver modregnet dit indskud, når du får en fast havneplads. Se regler for at få fast havneplads via nedenstående links:
Det er et krav, at alle både på sejlklubbens område er ansvarsforsikrede. Når du er blevet medlem, er din båd også velkommen - men først når du har afleveret en kopi af bådens ansvarsforsikring til havnemyndigheden / havnefogeden.

Junior aktiviteter
Tidligt på året er der teoretisk undervisning for nye og øvede juniorsesejlere. Sæsonen starter i begyndelsen af maj, og der sejles frem til slutningen af september. Der sejles 2 gange ugentligt, tirsdag og torsdag. Sejlerne mødes på havnen cirka 17:30, og rigger jollerne til, så alle er klar til at gå på vandet kl. 18.00. Der sejles til kl. ca. 20.00, hvorefter der afsluttes i klubhuset med saftevand og hjemmebag.

Træningssejlads gennemføres under vejledning og overvågning af kyndige instruktører, som følger sejlerne i klubbens følgebåde.

I sæsonen deltager vi i Isefjordkredsens kapsejladser og sommerlejr. Første sommerlejr afholdes i begyndelsen af skoleferien, og den anden sommerlejr afholdes i august.

Du er altid velkommen til at kontakte juniorformand Morten Svendsen, på mobil 20 26 38 10 eller hssungdom@gmail.com, hvis du vil vide mere.