Pas på miljøet ved forårsklargøringen

Vær særligt opmærksom, når båden klargøres til en ny, herlig sæson.

Her er nogle gode miljøråd, der er værd at huske, for at beskytte havnen og dens omgivelser.
  • Spar på vand og regøringsmidler
  • Brug klubbens slibemaskine med støvsuger, hvis bundmalingen skal fjernes.
  • Undgå spild af mailing, fortynder mv. på pladsen
  • Malingsrester, brugt olie, klude og malergrej sorteres grundigt, og afleveres i miljøhuset.
  • Olie- og brændstoffilitre samt klude afleveres i miljøhuset
  • Skyllevand med frostvæske opsamles ved udstødningsgattet i beholdere, de kan lukkes.
  • Tag udtjente akkumulatorer med dig, og aflever hvor det nye købes eller på en kommunal modtagestation.
  • Senest 8 dage efter sidste fælles søsætning, skal kaj og landplads være rydet for bukke, vogne, støtter og andet grej. Hvis det ikke er på plads til tiden, vil havneudvalget bringe tingene i orden på det enkelte medlems regning