Afvaskning af bunden

Når lystbåde om efteråret tages på land for vinteren, er det normalt, at man vasker bunden for at fjerne begroning som slim og algevækst. Under afvaskningen kommer man samtidig til at fjerne rester af bundmaling og dermed blandt andet kobber, som kan skade miljøet. Den forurening, der sker her, er imidlertid relativ lille. Kun mellem halvanden og syv promille af den kobbermængde, man årligt smører på bådene, bliver vasket af.
 
Det viser sig desuden, at den mængde kobber, der vaskes af, primært findes i bundfaldet i vaskevandet. 99% af den afvaskede kobber findes i bundfaldet, der består af gamle malingsflager og begroning. Det kan derfor godt betale sig at opsamle bundfaldet og bortskaffe det.
 
TIPS:
  • Når du afvasker bunden om efteråret, sørg da for at opsamle malingsflager og begroning. Det er her den største mængde kobber findes.
  • Læg eventuelt en pressening under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.
 
Kilde: Danske Bådejere (Dansk Sejlunion)