Pas på miljøet når båden skal på land

Når sæsonen er ved at være slut, og båden skal på land, er der nogle gode miljøråd, der er værd at huske.

Ved at følge nedenstående råd er du med til at beskytte havnen og dens omgivelser.

  • Spar på vandet ved afvaskning af bundbegroning, og opsaml malingsflager og begroning
  • Undgå spild af olie, brændstof, frostvæske mm. ved afrigning af motorer
  • Aflever alt olie- og kemikalieaffald i miljøhuset, og sorter grundigt
  • Olie- og brændstoffilitre samt klude afleveres i miljøhuset
  • Skyllevand med frostvæske opsamles ved udstødningsgattet i beholdere, der kan lukkes.
  • Tag udtjente akkumulatorer med dig, og aflever hvor det nye købes eller på en kommunal modtagestation.
  • Tyveknægte kan lave et frygteligt svineri, derfor husk at låse stigerne fast, så de ikke får for let spil. Det gavner også vores psykiske miljø!