Pas på vores smukke miljø

Fjordlandets kyster omgives af enge og åer, af dødislandskaber med stejle bakker, bløde dale og store skove. Vi er glade for klubbens omgivelser; og kan alle bidrage til, at det bliver med ved på den måde! 
 
HSS har brug for din hjælp til at indsamle affald forsvarligt. For at gøre det nemt, er der sørget for affaldscontainere i gavlen af miljøhuset, og tromler til kemiaffald i siden af huset. Ved at følge nedenstående råd er du med til at beskytte havnen og dens omgivelser:
  • Brug containerne i miljøhuset til almindeligt husholdningsaffald.
  • Smid ikke almindeligt affald i skraldespand til øl- og sodavandsdåser.
  • Sorter olie- og kemiaffald grundigt, og smid i de afmærkede tromler.
  • Glasflasker smides i den hjemmelavede flaskecontainer under trappen.
  • Brugte akkumulatorer skal du selv sørge for at aflevere, hvor det nye købes, eller på en kommunal affaldsplads.
  • Brug ikke marinetoilet i lukkede farvande - vi har glimrende faciliteter på havnen.
  • Anvend miljøvenlige opvaske- og rengøringsmidler, og begræns brugen mest muligt.
  • Giv øjeblikkeligt myndighederne besked om enhver forurening.

På undersiderne kan du læse om miljøforanstaltninger ved forårsklargøring og ved optagning.

Her er smukt fra solopgang til solnedgang. Ældre medlemmer kan berette om fordums tider, hvor der ikke var meget liv i fjorden. Det har heldigvis ændret sig så meget, at det Blå Flag vajer fra sejlklubbens flagspil som bevis på badevandets gode kvalitet.