Svajområdet nordvest for havnen

Som svajer forventer vi at du aktivt deltager i arbejdet med at vedligeholde svaj området samt tilhørende udstyr. 
 
Vi mødes ved start af sæsonen samt når bøjerne skal tages ind til efteråret. Sædvanligvis lægges et mindre antal svajbøjer ud, til at starte med - der kan hurtigt lægges flere ud om nødvendigt. 
 
Kontakt svajformanden, hvis du ønsker en svajplads. 
 
Sådan gøres svajområdet klar til en sæson.
HSS’ svajere mødes til en dejlig dag på fjorden. De hårdt prøvede vinterbøjer bjærges, og de rigtige sæson-bøjer blev udlagt. ”Rasmus” bruges som moderskib i processen, mens det tunge (og snavsede) arbejde udføres fra ”Klods Hans”. Efter en dejlig dag på vandet er området klar til endnu en sæson. 
Svajområdet består igen i år af 8-12 svajbøjer, fastgjort til 75 kg P-ringe. 
 Der instrueres i hvordan Rasmus startes … - med håndkraft!
 Første vinterbøje er lokaliseret og erstattes af en svaj-bøje.
 Vinterbøjerne lå dybt, og var af og til svære at lokalisere.
 
Link til fotoalbum, hvor billederne findes i lidt større udgaver...
 
Vigtigt om svajeres brug af ledige pladser i havnen
Svajere kan benytte ledige pladser, hvor pladsejeren har vendt skiltet til grønt. Hvis båden forlades, er det et krav at der findes et telefonnnummer, så pladsejerem kan komme i kontakt med svajeren. Når hjemkomst-tidspunkt er oplyst af pladsejeren, skal dette respekteres. Ellers er det svajerens ansvar, at båden er flyttet fra pladsen, senest 24 timer efter pladsejeren har henvendt sig.
 
Der betales ikke for perioder under 8 dage, hvorimod der for længere perioder opkræve almindelig gæsteleje for perioden, hvor pladsen er anvendt.
Hvis ikke der er lavet en aftale med havnefogeden, vil man blive opkrævet almindelig gæsteleje, for at ligge på de faste gæstepladser. Faste gæstepladser er plads nr. 125 og 222, samt molehovederne og kajen mellem bro 3 og 4, må kun benyttes af klubbens medlemmer efter særlig aftale, eller under lastning og losning, men ikke til overnatning.