Slæbestedet i Herslev Havn

Slæbestedet er aflåst, og kan kun benyttes af klubbens medlemmer. Det er ikke muligt at købe dags- eller årskort.
 
 En lun morgen, Langfredag 2011 
  
Fra tid til anden udskiftes nøglerne for at forebygge 'gratister' - skæringsdato varsles på hjemmesiden. Havnefogeden opkræver betaling for nøgler til slæbestedet, og - hvis slæbestedet ønskes benyttet til trailerbåde - afgift i henhold til gældende takstblad.