Masteskur under klubhuset
Retningslinjer for benyttelse af masteskuret i vinterhalvåret: 
  • Masteskuret er forbeholdt opbevaring af master - og kun master. 
  • Masten skal være afrigget så den fylder mindst muligt, dvs. uden sallingshorn, vanter som kan afmonteres og fald trukket langs masten, og ikke kvejlet op i en stor byld for enden af masten.
  • Master mv. skal være mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer.