Kranen på Herslev Havn

 
Kranen benyttes under brugerens ansvar og med største forsigtighed. Kranen må højst belastes med den angivne max. vægt: 
  
Øverste bom max. 300 kg.
Nederste bom max. 2.000 kg.
 
Kranen må ikke benyttes til personløft.
 
Se havnereglementet, der gælder for al færdsel, og alle aktiviteter, på og omkring havnen.