Velkommen til Herslev Havn - Information til gæster
Vi håber du får et hyggeligt ophold i havnen. Vi har samlet nyttige oplysninger i denne folder, som er lavet for at gøre dit ophold nemmere og mere udbytterigt.

Herslev Strand Sejlklub:
Vi har omkring 400 medlemmer. Er tilknyttet Dansk Sejlunion. Vi har en aktiv kapsejladsgruppe, uddanner juniorsejlere og voksne.

Havnen:

Havnen ejes 100% af Sejlklubben og drives på foreningsbasis ved frivillig, ulønnet arbejdskraft. Forvent ikke en professionel service men nyd opholdet og gør dit til at hjælpe med, hvor du kan. Havnen har ”Blå Flag”.

Havnefoged:

Kommer ofte på havnen, og er en utrolig hjælpsom og vidende mand. Husk at du ikke kan stille andre krav til ham end til enhver anden sejlerven. Hjælp ham hvis du kan gøre arbejdet lettere for ham.

Havnepenge for tilsejlende:

For tiden er det gratis at benytte havnen med dens faciliteter den første overnatning ( tre for medlemmer af frihavnsordnngen). Hvis du bruger strøm er du velkommen til at give havnefogeden en skærv for forbruget.

Slæbested:

Slæbestedet er forbeholdt klubbens medlemmer

Toiletter og bad:

Findes i underetagen under den sydlige ende af klubhuset. Hjælp os med at holde rent og ryddeligt – saml papirstumper op! . Der er kun rengøring en - to gange om ugen. Resten af tiden må medlemmer og gæster selv gøre det nødvendige. Spar på vandet (både det kolde og det varme vand) selv om det er gratis for Jer. Det er ikke gratis for os.

Klubhuset:

Kan benyttes af vore gæster hvis medlemmernes egen brug af huset ikke står i vejen. Døren er normalt ulåst når der er medlemmer på havnen. Aflåses når sidste mand går hjem. Nøgle til huset kan lånes efter aftale med havnefogeden.

Affald:

Vi sorterer vores affald til genbrug. Containere er placeret i miljø-huset ved S-enden af klubhuset. Miljøfarligt affald, flasker og aluminiumsdåser går i de afmærkede containere, resten går i husholdningsaffald. Hjælp os med at sørge for, at affaldet fylder så lidt som muligt (f.eks. ved at folde papkasser sammen) for at undgå overfyldning af containerne.
Kemiske toiletter tømmes i WC-kummen.

Havnebassinet:

Hæld ikke olie eller olieholdigt vand i havnebassinet. Brug ikke dit sø-toilet i havnen med mindre du har holdingtank.

Begræns brug af sulfosæbe mest muligt - vask gerne op i klubhuset hvorfra spildevandet renses.

Drikkevand:

Brug ikke hanerne på broerne til drikkevand. Det er eget, lokalt brøndvand, som kan være forurenet. Brug vandhanen inderst på bro 1 til påfyldning af tanke i båden (vandværksvand).

Spuling af både.

Vandhanerne på broerne kan benyttes til afvaskning af både. Spar på vandet !.

Støj:

For en ordens skyld: vi forventer hensyntagen til havnens andre brugere i relation til støj. (f.eks. skru ned for musik, stands motor efter anløb, lavmælt snak efter sengetid og lad ikke vanter slå mod masten og lad ej dine alarmer bippe unødigt)

Indkøbsmuligheder:

Nærmeste butik er Brugsen i Gevninge. Afstand 4,7 km.

Cykler:

Benyt havnens cykler i forskellige størrelser (gratis). Pas på dem og sæt en besked til os, hvis der er noget i vejen med dem – eller fix det for os.

Strand:

Blå flag strand lige vest for havnen. Fin vandkvalitet. Lavvandet ved sandstranden. Dybt ved enden af badebroen.

Gensidig hjælp:

Vi vil gerne have liv i havnen ved at der er mange gæster. Hjælp os med at holde øje med mystiske, ubudne gæster. Tilkald evt. selv politiet.

Gå-ture:

Se infotavlen på miljøhuset. Der er flere forslag . Der er også mulighed for at benytte Fjordstien via Kattinge Værk og Boserup Skov til Roskilde eller til Herslev ( fin lille aften gå rundt tur) og derfra videre mod Gevninge ligesom du kan gå langt langs stranden mod vest i retning mod næsset overfor Lyndby ( gå samme vej tilbage).

Cykel-ture:

Se infotavlen på miljøhuset. Dertil Fjordstien, Gl. Lejre, Ledreborg og Sagnlandet Lejre.

Idé-kasse:

Brug postkassen ved miljøhuset til dit forslag til at gøre dit ophold og havnen bedre.
Tekst fra velkomstfolder, der kan hentes som PDF her...