Skoven på Bognæs

Bognæs består af to skovklædte halvøer med brede strandenge, ældgamle træer, skovsøer og en stor skarv- og fiskehejrekoloni. De senere år har et havørnepar holdt til i den østlige del af Storskoven.
 

 
Havørne-par på Bognæs har tre unger i år  [www.sn.dk - 11. juli 2012 09:08] 
 
Havørne-parret på Bognæs har i år tre unger i reden imod de normale to.
 
Redekoordinator Bent Bardtrum fra Lejre har fulgt havørnene, siden de begyndte at bygge rede på Bognæs. Og siden 2007 har de nu fået 11 unger, da de opgav at yngle et år. Fuglene er meget sky, og derfor er der en sikkerheds-afstand, der skal overholdes på Bognæs.
 
Havørnenes rede befinder sig i nogle høje træer på Egehoved og har let ved at dykke ned efter fisk og fugle på fjorden herfra.
Rede og havørne kan ses med en super-kikkert fra Veddelev Havn ved Roskilde.

En havørn tager en blishøne ved Jyllinge
En havørn tager en blishøne ved Jyllinge
Tekst Rita Vestergaard, foto Ivan Olsen.