At udvise hensyn er god tone. Også i en havn.

Indlægget herunder blev lagt på Dansk Sejlunions hjemmeside, 9. juni 2015. Det burde være overflødigt, men giver ganske gode retningslinjer for besøg i alle havne.
Det er god skik (og pligt) at melde sin ankomst hos havnefogeden for betaling af gæsteleje og evt. anvisning af plads.

Forlades båden i gæstehavnen i en længere periode, bør dette meddeles til havnemyndigheden (havnefogeden) med oplysning om bådejerens navn, adresse, telefonnummer og forventet returtidspunkt. Træffes havnepersonalet ikke umiddelbart, bør man lægge beskeden i havnens postkasse.

Vis hensyn
At vise hensyn er god tone, - også i en havn. Man viser bl.a. hensyn ved at:
 • Undgå fest og farver den halve nat.
   
 • Foretage nødvendig passage over en anden båd, hvis man skal til og fra land, forsigtigt, - og den vej, hvor man er mest diskret og med respekt for privatlivets fred. Vær også opmærksom på om dit fodtøj kan skade den anden båds dæk.
   
 • Banke på, før man går om bord i en anden båd for besøg.
   
 • Sørge for, at fald ikke står og klaprer mod masten.
   
 • Undlade at køre med motoren for opladning og på den måde undgå støj og os til naboerne.
   
 • Jolle- og gummibådssejlads i havnebassinet foregår ved hjælp af årer, idet påhængsmotorer dels støjer og dels forurener havnemiljøet. Alternativt kan bruges en elektrisk påhængsmotor.
   
 • Vær meget varsom med åben ild. Grill på agterdækket eller en bro kan blive årsag til den store brandkatastrofe i en tætpakket havn. Find et sted på land, hvor der ikke er nogen brandrisiko. Mange havne har særlige grillpladser, så de kan med fordel bruges. I de fleste havne er grill på både og på broer forbud i følge havnereglementet.
   
 • Dæmpe VHF'en og radiomodtageren så meget, at de kun er til eget brug, og de ikke bliver til "fornøjelse" for hele havnen.
   
 • Undgå, at elkabler, der føres i land, danner "fuglereder" eller "snubletråde" på bådebro eller kaj. Samtidig skal man kontrollere, at egne ledninger og stik er i orden. Det er meget generende for andre, hvis HFI-relæ eller sikringer hele tiden falder ud.
   
 • Overholde det lokale havnereglement.
Vær hjælpsom
Også over for den, der er ved at lægge til. Det er pinligt at opleve en sejler, der bare vender ryggen til for at blive fri for at hjælpe en, der har problemer med at lægge til. På den anden side kan 5 personer, der råber 5 forskellige råd til den nye og usikre sejler, risikere at gøre situationen mange gange værre.