Sydfjordsstævne for joller

Årets mest hektiske weekend i sejlklubben - næsten alle deltager, eller hjælper med at give vore udenbys deltagere en god oplevelse.
 
Ved stævnet plejer jollerne at sejle på trapezbane. De skrappe sejler på udvendigt loop, mens de mindre erfarne sejler på indvendigt loop.