Aktiviteter i Herslev Strand Sejlklub's juniorafdeling

I Herslev sejler vi... - fordi vi ikke kan lade være!
 
Det kræver ikke forudsætninger at lære at sejle, udover at du skal kunne svømme og at du er glad for vand. Der er mange der kommer til sejlklubben, uden at have det store kendskab til at sejle. Det eneste vi kræver er, at du er fyldt 9 år, og at du har lyst til at prøve.
 
Juniorsejlads  Kæntringsøvelser
På billederne ses nogle af de friske junior-sejlere fra Herslev
 
Vi starter som regel sæsonen med teoretisk undervisning for nye og øvede juniorsejlere, og i slutningen af april rigger vi alt vores grej til, så vi kan begynde at sejle.
 
Sæsonen starter i begyndelsen af maj, og der sejles frem til slutningen af september. Der sejles 2 gange ugentligt, tirsdag og torsdag. Sejlerne mødes på havnen kl. 17:30 og rigger jollerne til. Der sejles til kl. ca. 20:00, hvorefter der afsluttes i klubhuset med saftevand og hjemmebag. Træningssejlads gennemføres under vejledning og overvågning af kyndige forældre, som følger optimisterne i klubbens følgebåde.
 
I sæsonen deltager Optimisterne i Isefjordkredsens kapsejladser og sommerlejr. Det er altid en god oplevelse for såvel juniorsejlere som forældre, når vi samlet drager afsted til stævner, og der er meget god opbakning til de, som ikke har den store "rutine".
 
Sommerland Sjælland Cup 2014  Sommerland Sjælland Cup 2014
På billederne ses sejlere og forældre til stævne i Nykøbing, 2014
 
Første sommerlejr afholdes i begyndelsen skoleferien, og arrangeres af Furesøklubberne. I august arrangerer klubben sommerlejr for juniorer, og i sidste weekend i september. I december måned arrangeres en julesammenkomst for juniorsejlernes forældre.

Klubben stiller en optimistjolle gratis til rådighed for nye optimister i den første sejlsæson. Derefter er der mulighed for at leje en jolle af klubben.
Hvis du tror, at sejlads måske er noget for dig, så mød op på havnen tirsdag eller torsdag i løbet af sæsonen. Man er naturligvis også altid meget velkommen til at komme forbi og kigge, hvis man lige skal se hvordan en sejlads-aften foregår.
 
Fælles for alle vores tiltag er, at vi prioriterer gode oplevelser og sociale relationer meget højt.