Praktiske oplysninger 2015

Praktiske oplysninger om sejlerskolen i 2015: 
  
All er er velkomne i HSS Sejlerskole. Vi sejler tirsdage fra kl. 18.15 – ca. 22.00.
 
Vi mødes kl. 18.15 ved klubhuset. Efter ”mønstring” går eleverne til deres båd og begynder klargøring. Eleverne er også med til at ordne båden. 
  
Efter sejladsen er der kaffe/kage/brød og nogle gange et teoretisk indslag. Alt sammen i klubhuset. Det hænder at vi dropper teorien og tager kaffen i en nabohavn eller for svaj.
  
Kage medbringes på skift. Båd(e) der har kage med, sejler først ind og lave kaffe, dækker bord mm. Til gengæld skal alle rydde op efter sig selv!
  
Der er sejlerskole uanset vejret. Ofte er det bedre end lovet, og vi kan næsten altid sejle. I tilfælde af meget dårligt vejr laver vi teori mm. i klubhuset.
  
Undervisningen er gratis. Der betales 200 kr. en ”kaffe og kvajekasse” som bl.a. er en slags kollektiv forsikring, hvis noget sker.
  
Senest efter to gange skal man meldes ind i HSS, som aktiv senior. Se takstbladet på hjemmesiden
  
Der udleveres et elevhæfte. De ting, der står der i, når vi igennem før sæsonen slutter, men måske ikke helt i sammen rækkefølge som i hæftet. 
  
Hvis man i øvrigt vil lære noget om bådens røgt og plejer: optagning, (af)rigning, klargøring osv. så tilbyd at hjælpe. Der er altid bådejere der kan bruge en ekstra hånd, og som gerne lærer fra sig.
  
Sæsonen kan sluttes med aflæggelse af duelighedsprøve. Man skal indstilles til det og det kræver mindst to sæsoners undervisning, med mindre man faktisk har erfaring fra tidligere. Der opkræves et prøvegebyr på 150 kr.
  
Den teoretiske del af duelighedsbeviset kan læres på aftenskoler som FOF og AOF. 
  
Husk varmt tøj (gerne lag-på-lag) samt regntøj og praktisk fodtøj uden såler der gemmer på småsten eller sætter sorte mærker. Redningsveste kan i første omgang lånes. 
  
Datoer:
 • 28. april kl. 19.00  Informationsmøde for nye elever 
 • 5. maj kl. 18.15  Første gang på vandet 
 • 13. juni  Heldagstur
 • 30. juni  Sidste gang før sommerferien 
 • 11. august  Første gang efter sommerferien
 • 15. september Mørkesejlads (dvs. vi kommer sent hjem) 
 • 22. september Afslutning. Vi spiser sammen efter sejladsen. 
Prøveaflæggelse fastlægges, når vi ved hvem der skal til prøve; men det bliver en lørdag eller søndag formiddag. 
  
Afbud skal meldes på en af disse måder: 1) tirsdagen før.  2) til skipper på skolebåden  3) på mail til Dorte  4) på SMS til Henrik
 • Dorte Thygesen  Tlf: 57 82 07 32. dortethygesen<>stofanet.dk
 • Henrik Bay-Clausen  Tlf: 46 48 15 45 / 21 49 10 57. hc0147<>mail.dk. 

Herslev Strand Sejlklub har også tilbud til...
 • Børn og unge, fra cirka 8 til 25 år - se her...
 • Voksne med sportslige amitioner kan hjælpes til en gasteplads på én af klubbens kapsejlende både ved aftenkapsejladserne - se her...