Blåt flag arrangement - søndag 1. juni 2014

Trods stor konkurrence fra Dyrskuet i Roskilde og Livsstilsmessen på Ledreborg var en pæn flok børn og voksne mødt op i Herslev for at fejre de to blå flag, der er synlige bevis for, at der er styr på badevandskvaliteten. Tove fik hjælp med flaghejsningen af Søren Grøn og to-årige Helena.
 
Blåt Flag hejses på stranden   Blåt Flag hejses på stranden
  
Viceborgmester Jan Heine, der er medlem af sejlklubben, holdt dagens taler ved hejsningen af begge flag. Jan udtrykte stolthed over, at vi igen kan hejse to Blå Flag i Herslev; ikke mindst taget i betragtning, hvordan der så ud efter vinterens store storm - det viser blandt andet den store frivillige indsats, der bliver lagt for dagen for at renholde stranden og havnen. 
 
Jan Heine holder tale   Benni Winding Han

Da flagene var hejst, blev det bekræftet at vandkvaliteten er i top, da professor Benni Winding Hansen fortalte levende om RUC's fem år lange projekt om havbørsteorme. Ormene har stor betydning, blandt andet for fladfisk, som er i fremgang i fjordene. Trives de rigtigt, som ved Herslev, kan der være op til 20.000 af dem på en kvadratmeter fjordbund. Professoren takkede i øvrigt for, at sejlklubben havde været meget imødekommende, da RUC for nylig opstillede en målestation på havnen. 
   
Cecilie Albrektsen   Pandekager til børn og bedster
  
Efter foredraget var der pandekager, saftevand og kaffe til alle, og aktiviteter for børnene. Cecilie. Pia og Michael havde rigget en Optimistjolle, så interesserede kunne få en fornemmelse af mulighederne for juniorer i HSS. Selvom jollen blev på land i den lette vind, skal familien Albrektsen have stor tak for at repræsentere klubben for gæsterne. 
 
Familie til Blåt Flag arrangement   Aktiviteter for børn ved Blåt Flag arrangement

Lejre Kommunes naturmedarbejder, Rikke Milbak skal også have stor tak for sit engagement og idérige aktiviteter for børnene - det var rigtigt hyggeligt! 
 
Vi kan være rigtigt stolte af "vores" to flag; Blåt Flag er nemlig en kvalitetsstempling af strande og lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet, og for gæsternes oplevelser af kysten og havet.
 
Tove Binzer har flere kasketter, end den hvide, hun bar på dagen - hun er også formand for Friluftsrådet i Lejre - med dén kasket på, sagde Tove, at "Lejre har 70 kilometer kyst, så det er bare med at komme i gang med at få nogle flere blå flag. Ambitionen er ikke bare at have to af dem hvert år her i Herslev". Indtil der kommer flere, kan vi glæde os over at have de eneste blå flag i Roskilde Fjord... det er da flot!