Temaaften om cruisingsejlads, 16. januar 2014

Vi stillede spørgsmålet, hvilke fælles aktiviteter ønsker sejlerne egentlig ?, og fik 119 svar fra hele landet i en spørgeskema-undersøgelse. Her kan læses, hvad Bådnyt bragte om temaaftenen:

Cruisingregatta er vejen frem

Sejlklub foretager undersøgelse, der viser, hvor den traditionelle kapsejlads spiller fallit, og hvor cruisingkap rammer plet.
 
Antallet af kapsejlere er i frit fald. Men hvad vil sejlerne, hvis de ikke vil sejle om kap?
 
Herslev Strand Sejlklub og Isefjordkredsen har spurgt sejlerne; knap 40 engagerede sejlere forsøgte midt i januar at pejle sig ind på, hvad sejlerne ønsker. Og det kom der mange bud på.
 
Undersøgelsen viste, at en af fire tursejlere ikke ønsker at sejle konkurrencesejlads, mens to af tre tursejlere gerne vil sejle om kap for sjov - efter søvejsregler, og uden det bliver alt for hektisk.
 
Cruisingregattaer, der kombinerer det rekreative med tilpas konkurrence og socialt samvær, kan tiltrække nye udøvere til sejlsporten, er en af konklusionerne fra temaaftenen.
 
Socialt samvær, ja tak
Tre ud af fire cruisingsejlere mener, at den sociale aftersailng er vigtig, uanset om der sejles konkurrencesejlads eller ren hyggetur. Sejladser med vægt på det sociale klarer sig fint. Det beviser de stærkt stigende deltagerantal i f.eks. Øresund Rally for Cruisers (ØRC) og Kattegat Inshore Rally for Cruisers (KIRC), mens Isefjordkredsens Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) har ligget pænt over 100 både i årevis, med cirka halvdelen af deltagerne i cruisingklassen.
 
Falder kapsejlerne fra?
Alle på mødet var positive over for flere cruisingaktiviteter, selv om der kunne spores en vis bekymring for, at introduktion af cruisingregattaer vil medføre yderligere frafald blandt kapsejlerne.
Omvendt kunne deltagerantallet ved kapsejladser måske vinde ved, at uøvede sejlere først kunne more sig ved cruisingregattaer og derved få smag for at sejle ræs. 
  
Konebytning og flotillesejadser
Tursejlads Carsten Breuning fra Dansk Sejlunion var med. Han kom med flere gode ideer, og han foreslog bl.a. at prøve konebytning.
Hvis havfruerne bytter deres mænd ud med andre sømænd, vil de opleve en helt anden sejlads, som sømændene også vil lære en masse af, sagde Carsten Breuning, som også kom med nogle bud på, hvad der skal til for at etablere succesrige flotillesejladser.
Blandt deltagerne var man positive over for Dansk Sejlunions meldinger om moralsk støtte til cruisingarrangementer; for flere var det en nyhed, at cruisingregattaer gerne må afholdes, uden at kapsejladsreglerne skal følges til punkt og prikke.
 
Hvordan kommer vi videre?
Der blev fremsat konkrete ønsker om en kalender med tilbud til tursejlerne: Træf, flotillesejladser og cruisingregattaer - allerhelst på DS' hjemmeside. Det blev også foreslået, at DS tilbyder gratis cruisingcertifikater baseret på oplysningerne i sejlunionens database. Alle klubber og andre interesserede kan se det fulde referat fra mødet i Herslev, og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, og bruge det til udvikling af nye tilbud til dansk sejlsports største klasse, cruisingklasssen. 
 
Essentielle udsagn fra Herslev
  • Det sociale element kan ikke overvurderes
  • Konebytteri er acceptabelt ifølge "unionen"
  • Vi vil have cruising arrangementer med og uden "ræs"
  • Man skal kunne fravælge spiler og genakker på sejladsdagen
  • Single-hand sejlere skal kunne deltage ved konkurrencesejlads
  • Eksisterende kapsejladser bør krydres med tilbud til cruisingklassen
  • Gratis cruisingcertifikater ønskes – ellers finder vi nok på noget andet
  • Spiler og genakker skal kunne til- og fravælges ved konkurrencesejlads
  • Kapsejladserne må oppe sig, hvis de taber tærræn til cruising-regattaerne
  • Kapsejladsreglerne skal ikke følges til punkt og prikke ved crusing-regattaer
Tekst af Katrine Bertelsen, 
Bådnyt #484 - 20/2-2014