Baneskitser for Sydfjordsstævnet

Kapsejlads:
Kapsejlerne sejler 2-3 gange på op-ned bane med afvisermærke, hvorefter der sejles en kort distancebane fra Yderbredningen tilbage til Herslev.
 
Op-ned bane, Sydfjordsstævnet Bane 2 for kapsejlere (samme  Bane 2 for kapsejlere (svarer til Cruisingklassens bane 4)
Op-ned bane Bane 2Bane 3  
  
Cruisingregatta:
Cruisingklassen sejler først en overkommelig distancebane fra Herslev, vest om Langholm, op i Møllekrogen, og ud til Yderbredningen gennem den sydlige gennemsejling af Nørrerev; fra Ægholm mærket fortsættes ud til kapsejlernes op-ned bane - mere herom i sejladsprogrammet. Herefter sejles en lidt kortere distancebane fra Yderbredningen tilbage til Herslev.
 
Cruisingklassens første sejlads (fortsættes fra Ægholm) Bane 8 for cruisingklassen (svarer til kapsejlernes bane 3)
Første sejlads Bane 4Bane 8
 
For at holde kapsejlere og cruisingsejlere på sikker afstand af hinanden ved starterne, anvendes forskellige baneflag (talstandere) for de samme baner. Således er kapsejlernes bane 2 og cruisingklassens bane 4 ens, ligesom bane 3 og bane 8 er ens, bortset fra baneflaget.