DENNE SIDE ER IKKE LÆNGERE AKTUEL / SKAL OPDATERES

Klubbens målere kan hjælpe dig med at få DS-kapsejladslicens

Herslev Strand Sejlklub har indgået en særlig aftale med målerne, som alene gælder for klubbens medlemmer.
 
Selve målingen af din båd er gratis. Det eneste du som bådejer skal betale, er DKK 250,- til Dansk Sejlunion for udstedelsen af kapsejladslicensen (DH målebrev til kølbåde og klassebevis til éntypekølbåde), samt en afgift kr. 50,- pr. sejl (sejlknap) du ønsker at anvende til kapsejlads. 
 
Husk at alle sejl ombord ved kapsejlads skal være målt - hvis du har et sejl, hvor sejlknappen mangler, så klarer vi også det.
 
Normalprisen for måling af båd og sejl svinger mellem kr. 350,- og 800,- alt efter hvor kompliceret målingen er. 
 
Hvis du er interesseret, så kontakt Jens eller Per. Vi har set mange både, hvor det ikke har været nødvendigt at måle dem, idet Dansk Sejlunion har haft oplysningerne til fra den tidligere ejer. Du kan gå ind på www.websejler.dk  se hvilke oplysninger DS har på din båd.
 • Undermåler Jens Thomsen, telefon 21 99 87 50, e-mail  herslev10<>gmail.com
 • Overmåler Per Sindal, telefon 29 27 95 64, e-mail  per.sindal<>mail.dk
Du kan forberede båden til måling ved at følge checklisten nederst...
    
  Sydfjordsstævne 2010 set fra Drabant 24 
 
Målekondition ved måling i vandet og ved vejning: 
 1. Alle tanke og hulrum skal være tomme, dog må der være indtil 10 liter brændstof i brændstoftanken
 2. Påhængsmotor må ikke være ombord
 3. Intet løst udstyr må være ombord (fx hynder, reservesejl, redningsflåde, slæbejolle, beklædning, fødevarer eller andre varer, kogegrej, køjetøj, spisebord og lignende)
 4. Ét stel sejl skal være ombord [dvs. 1 storsejl, 1 krydsfok, 1 genua (hvis genua føres) og 1 spiler (symmetrisk eller asymmetrisk)]
 5. Alt andet nødvendigt udstyr i henhold til RRS 51 skal være ombord (dvs. luger, trapper, dørk, rundholter, anker med tov og kæde, fendere, skøder, fortøjningstovværk, fald osv.)
 6. Alt “løst udstyr”. nævnt i pkt. 4 og 5 skal placeres på dørken i kahytten agten for masten, dog højst 1.50 m agten for masten
 7. Mastehældningen skal være sat agter over til sin normale justeringsposition. Mastehældningen må aldrig være sat foran for sin lodrette position
 8. Al stående rig skal være tot
 9. Al løbende rig skal være slæk
 10. Bommen skal placeres i sin laveste position, vinkelret på masten, i bådens centerplan og sikret mod bevægelse
 11. Spilerstage(r) skal stuves i normal position
 12. Sænkekølen skal ved målingen være helt nede og låst (også ved kapsejlads).Svingkølen skal ved målingen være nede i lodret position og låst.
 13. Ingen person må være ombord under flydemålingen
 14. Enhver form for udstyr med stor vægt (fx indenbordsballast, batterier og lignende) skal være sikkert fastgjort (indglasset eller fastboltet) og være noteret på målebrevet med angivelse af vægt og afstand fra stævn  
ANNULERET 2. MARTS 2020