Hvad vil du hjælpe din sejlklub med ?

Herslev Strand Sejlklub drives af frivilligt, ulønnet arbejde, og er afhængige af, at medlemmerne engagerer sig i sejlklubbens drift. Enten ved at deltage i bestyrelses- og udvalgsarbejde, eller ved at møde op når store og små opgaver skal løses. Det forventes at alle medlemmer indsender skemaet herunder.