Tørre tal

Ifølge medlemsliste 2/4-12 fordeles klubbens 365 medlemmer som følger på kontingent-grupperne:
Gruppe Antal Kontingenter
I – Aktive seniorer 307 stk 91 %
II – Aktive juniorer 30 stk 6 %
III – Gaster / Passive 28 stk 3 %
 
Ifølge samme liste er medlemmernes aldersmæssige fordeling som illustreret herunder:

På landsplan var ca. 10% af de registrerede sejlere under 18 år i 2011; i HSS udgør samme aldersgruppe 5-6% af medlemmerne. I den modsatte ende, var 28% af sejlerne på landsplan over 60 år, mens aldersgruppen udgør 34% af HSS' medlemmer.
Ifølge tal fra 'DS-medlemstal - det grå guld' af Morten Lorenzen, og HSS-medlemsliste.