Frivilligt arbejde i sejlklubben

HSS drives af frivilligt, ulønnet arbejde, og det er en selvfølge at medlemmerne, efter bedste evne, hjælper fællesskabet med stort og småt. Klubben er fuldstændig afhængig af, at medlemmerne engagerer sig i udvalgene, og møder op når større eller mindre opgaver trænger sig på. 
 
Der er masser at tage fat på, og det forventes at alle giver en hånd med – i stort og småt. Dem, der ikke kan løfte de tungeste opgaver, kan hjælpe med nogen af de lettere. Klubben rummer heldigvis mange medlemmer med rigtig mange forskellige evner og muligheder for at hjælpe - for eksempel med at...
   

reparere Klodshans, når det behøves

klargøre svajområdet til en ny sæson

hjælpe med oprydning på havnen

arrangere aftenkap og single-hand sejlads  

bage en fantastisk kage til juniorerne 

deltage i rengøring af klubhuset
Dan fjerner sten og tang fra stranden
rydde op på stranden ved et jollestævne

sejle følgebåd ved Sydfjordsstævnet
Sydfjordsstævne 2013
arrangere fest for store og små sejlere
Et slæbested kan bruges til så meget...
bruge slæbestedet til alternative formål 

være kapsejladsdommer for en dag

arrangere invasioner og andre oplevelser 
Der ryddes buske på vinterpladsen
beskære buske, krat og træer
Renovering af masteskur, maj 2010
hjælpe ved forbedringer af klubhuset 

hjælpe når jollerne vil sejle om kap
Forbedring af slæbestedet 29/10-12
give en hånd når havnen skal forbedres 
Jim, Bent og Søren flytter vinterstativer
finde stativer frem til vinteren

lave frokost til 'det arbejdene folk'
Angelina
overvåge topmærket ved et mesterskab 
Selv klubhuset mure bliver fejet 
gøre rent, helt ind i krogene