Aktiviteter og tilbud i sejlklubben

Herunder findes lidt om årets gang i vores sejlklub. Herslev Strand Sejlklub og de nærmeste omgivelser har mange herligheder, der til dagligt tages for givet - se afsnittet "For gæster". Fra menuen til venstre, og i teksten herunder kan du læse lidt om tilbud og traditioner i sejlklubben.

Frivilligt arbejde: Året rundt drives HSS af frivilligt, ulønnet arbejde. Vi er afhængige af medlemmernes indsats, og der sættes stor pris på, at medlemmer tilbyder en hjælpende hånd, f.eks. ved at kontakte udvalgsformanden for det område, hvor man bedst kan bidrage. Læs mere.

Generalforsamling: I anden halvdel af februar eller første halvdel af marts holdes ordinær generalforsamling. Se klubbens vedtægter. Desuden fejres klubbens 25-års jubilarer, og årets sejlerpokal overrækkes til et medlem, der har gjort sig særligt postivt bemærket i året, der gik.
 
Fælles søsætninger: Havnefogeden aftaler med vognmand datoer for tre fælles søsætninger i april/maj.

Standerhejsning: Formanden siger et par bevingede ord om aktiviteterne i den forgangne vinter, og løfter sløret for klubbens aktiviteter i den kommende sæson. Nye joller døbes, hvorefter formanden sædvanligvis afslutter med at love godt vejr i den kommende sæson. Uanset vejret, slutter vi alle med et trefoldigt leve for Herslev Strand Sejlklub.
 
Forårsrengøring af klubhuset: Medlemmer, der har lånt klubhuset i vinterens løb mødes for at gøre huset fint til den kommende sæson, 8 dage efter den sidste fælles søsætning. De fremmødte honoreres med delvis tilbagebetaling af det indbetalte depositum. Mere information her.
 
Fælles oprydning: 8 dage efter sidste søsætning mødes medlemmerne for at rydde op på havnen. Bådstativerne samles sammen, buske beskæres, græsset slås... og måske skal et søm også slås, eller en malerpensel svinges. Vi får en god søndagsfrokost, og finder altid tid til at hygge os sammen.
 
Aftenkap og single-hand: Vi begynder at sejle om kap i begyndelsen af maj, Mere information her.

Ringøen Rundt: Medlemmerne samles i klubhuset ved 10-tiden Kr. Himmelfartsdag. Når vejret undtagelsesvis driller, finder vi ud af at hygge i klubhuset, så vi alle kan få del i de flotte præmier, Tursejlerudvalget har skaffet. Mere information her.

Sjælland Rundt På Indersiden: Sejles den sidste weekend inden Skt. Hans Aften. Mere information her.

Skt. Hans Aften: Vi mødes ved grillpladsen på havnen med medbragt mad og drikke.

Furesøklubbernes sommerlejr: Masser af unge sejlere og deres trænere fra tre sejlklubber fra Furesøen kommer på besøg hvert år, i begyndelsen af skoleferien. HSS' unge er meget velkomne til at deltage - det er sjovt og lærerigt på samme tid. Læs mere.

HSS' sommerlejr: En weekend hygger forældre og børn igennem med masser af sejlads og socialt samvær fra fredag aften til søndag eftermiddag. Der overnattes i klubhuset, telte, og hvad man ellers kan finde på. Mere information her.

Sydfjordsstævne: Sidste weekend i august afholder vi stævne for kølbåde og joller. Nogle gange i forbindelse med et Danmarksmesterskab for en specialklub. Mere information her.

Sommerfest: Festudvalget arrangerer en fantastisk fest for klubbens medlemmer, og for deltagere i Sydfjordsstævnet og Sjælland Rundt På Indersiden. Festen holdes lørdag i forbindelse med Sydfjordsstævnet. Læs mere her.

Standernedhaling: Formanden takker for året der gik, og fortæller lidt om vinterens aktiviteter. Standeren stryges, og der råbes hurra, hvorefter klubben byder på en øl eller vand, samt lidt fast føde i klubhuset.

Klubhuset benyttes flittigt hele året. Forårsrengøringen ligger fast, og vi prøver også at få givet huset en ordentlig omgang inden vinteren for alvor sætter ind. Alle er velkomne med kost og spand!

Fælles bådoptagninger: Havnefogeden aftaler med vognmand datoer for tre fælles optagning af både oktober/november.
 
Middag for de flittige: Som nævnt øverst, er frivilligt, ulønnet arbejde drivkraften i HSS. Når året lakker mod enden bliver der set tilbage på, hvilke medlemmer, der har gjort sig bemærket ved deres arbejde i udvalg eller projekter. Disse medlemmer belønnes med en god og hyggelig middag i klubben.

Vinteraktiviteter: Sejlklubben lukker ikke ned, blot fordi der bliver koldt. OK-jollerne sejler, så længe der ikke er is på fjorden. Kulturudvalget arrangerer som regel et par foredrag med fællesspisning, og juniorudvalget vintertræner, svømmer i Roskildebadet, holder kurser mv.


Hvis du synes alt dette er noget for dig, så kig forbi. Hvis du kan lide det du ser og oplever, skal du være hjertelig velkommen i HSS, så vores klub også bliver din! 


HSS kalender

Oprydning 11/5-14

Generalforsamling
 
 
 
 
Sejlerfest for store og små
 
Udvidet bestyrelsesmøde

Rasmus Andresen, Mathias Mikkelsen og Nanna Andersen